Die SKD sind Partner des Verbundprojekts kultura.digital zur Entwicklung eines Webportals, mit dem Gegenwartskunst im deutsch-tschechischen Grenzraum (in diesem Konvolut einige Werke aus dem Albertinum) vernetzt wird. / Cílem tohoto projektu je vytvorení webového portálu, sloužícího k propojení soucasné umelecké scény v cesko-nemeckém príhranicí (v této kompilaci nekolik príkladu z Albertina).
Das grenzübergreifende Projekt fördert die Europäische Union im Rahmen des sächsisch-tschechischen Kooperationsprogramms / Preshranicní projekt je podporen Evropskou unií v rámci cesko-saského kooperacního programu „Interreg V A – 2014–2020“.

Zum Seitenanfang